İnşaat Mühendisliği

                         

Ülkemizde son yıllarda inşaat sektörü büyüme göstererek lokomotif sektör haline gelmiştir. Bununla birlikte yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı her geçen gün artmıştır. İnşaat Mühendisleri de sektörde yönetici, projeci, uygulayıcı ve kontrol mühendisi olarak görev almaktadırlar. Bölümümüz ihtiyaç duyulan niteliklere sahip inşaat mühendisi yetiştirmek misyonu, geleceğin büyük projelerinde takım arkadaşı olabilecek inşaat mühendisleri yetiştirmek vizyonu ile her geçen gün gelişmektedir. Gerek akademik personel gerek laboratuvar altyapısı ile bölümümüz inşaat mühendisliği dallarının hepsinde inşaat mühendisi yetiştirme yeteneğine sahiptir. 

Öğrencilerimiz lisans eğitiminde isteğe bağlı hazırlık sınıfında dil bilgilerini artırma imkânına sahiptirler. Birinci sınıfta temel mühendislik dersleri ile mühendislik eğitimlerine başlayan öğrencilerimiz ikinci ve üçüncü sınıfta inşaat mühendisliği konularına hâkim olmaktadırlar. Son sınıfta ise öğrencilerimizin meslek hayatına yönelik araştırma-projelendirme dersleri, stajlar ile teori ve pratik yetişmeleri sağlanmaktadır. 

İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün lisans programında 4 yarıyılını tamamlayan öğrenciler 20 iş günü “Yapı” ve 20 iş günü “Geoteknik, Hidrolik veya Ulaştırma” olmak üzere toplam 40 iş günü staj yapmaktadır. Bölümümüzde eğitim amaçlı kullanılan Mühendislik Laboratuvarı bulunmaktadır. Eğitim-öğretim dönemi içerisinde eğitim amaçlı bölümümüz öğrenci ve akademik personeli ile birlikte teknik geziler düzenlenmektedir.

Ayrıca lisansüstü eğitim programları olan bölümümüzde, lisansüstü tezlerde güncel ve bilime katkı sunan çalışmalar yapılmaktadır. 

Mezunların Çalışma Olanakları

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları özel sektörde ve kamu sektöründe kariyer yapma imkânına sahiptir. Mezunlarımız, ulaştırma, altyapı, üstyapı, su yapıları, su temini ve dağıtımı, kanalizasyon ağı, su arıtma istasyonu, su iletim hatları ve hidroelektrik santralleri, yapı malzemesi tasarımı, yapılarda hasar analizi, onarım ve güçlendirme, yapım ile ilgili her türlü konu, taahhüt hizmetleri gibi alanlarda istihdam edilmektedir. Ayrıca Bölümümüzde eğitim-öğretim amaçlı olarak kullanılan Mühendislik Laboratuvarında Geoteknik, Ulaştırma, Yapı, Mekanik, Hidrolik ve Yapı Malzemesi alanlarında deneyler yapılmaktadır.