Makine Mühendisliği

                         

Temel mühendislik disiplinlerinden birisi olan makine mühendisliği, endüstrinin tüm dalları için makine ve donanımlarının tasarımı ve imalatı ile ilgilenir. Her türlü mekanizmanın, mekanik sistemin ve enerji dönüşüm sisteminin konstrüksiyonu, imalatı, imalat planlanması, montajı, bakım-onarımı kontrolü ve işletmesi konularında eğitim, araştırma ve çalışma, Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde gerçekleştirilir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Mühendislik kriterleri çerçevesinde akredite olma yolunda ilerleyerek, takım çalışması yapabilen, AR-GE faaliyetlerinde bulunabilen, çevresel değerlere duyarlı, rekabetçi ve kendine güvenen mühendisler yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Ayrıca, kamu, üniversite ve sanayi iş birliği ile ihtiyaçlara uygun ulusal ve uluslararası projeler üretebilen ve sorunlara çözüm bulabilen bir bölümdür. Makine Mühendisliği Bölümümüzün vizyonu disiplin dâhilinde bölgemizin ihtiyaçlarına en üst seviyede cevap verebilen, uluslararası standartlarda çalışabilen ve bilimsel araştırma projeleri üretebilen üstün nitelikli mühendisler yetiştiren bir bölüm olmaktır.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi mezunu Makine Mühendisleri, eğitimleri boyunca kazanmış oldukları yaratıcılık, bilgi ve analitik düşünme kabiliyetleri ve tecrübelerini kullanarak yeni sistemler, süreçler, malzemeler ve mekanizmalar tasarlayıp var olan tasarımlar üzerinde geliştirmeler yaparlar. Bölümümüz, Türkiye’nin stratejik olarak önemli bir ili olan Bilecik’te yer almaktadır. Bilecik, ulaşım kolaylığı sayesinde sanayi kuruluşlarıyla yakın ilişki içinde bulunmaktadır. İşte bu nedenle Bölümümüzde yürütülen lisans ve lisansüstü eğitimlerin yanı sıra endüstriyel ihtiyaçlara cevap verecek kapsamlı araştırmalar da sürdürülmektedir.

Mezunların Çalışma Olanakları

Makine Mühendisliği Bölümü mezunlarının çalışma alanları hem özel sektörde hem de kamu sektöründe oldukça geniştir. Başta buhar kazanları, türbinler, ısı eşanjörleri, uçak, gemi, otomotiv sektörleri, üretim bantları, iş makineleri, kaldırma ve sevk ekipmanları olmak üzere tüm tasarım, imalat, ürün geliştirme, montaj işlem ve süreçlerinin yürütüldüğü sektörlerde bu bölüm mezunları çalışabilmektedirler.