Burs ve Kısmı Çalışma Olanakları

Burs Olanakları

Üniversitemiz bünyesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, bir eğitim-öğretim yılı boyunca Üniversitemiz yemekhanelerinden ücretsiz olarak faydalanmaları amaçlanarak yemek bursu hizmeti sağlanmaktadır.

Üniversitemiz lisans programlarını birincilikle kazanan öğrencilerimize bir eğitim-öğretim yılı boyunca aylık burs verilmektedir.

Ayrıca her yıl, özel kurum ve kuruluşların sağladığı çeşitli burs hizmetlerinden öğrencilerimizin haberdar olmaları sağlanmakta, gerekli yönlendirme yapılmakta ve başvuru süreçleri konusunda öğrencilerimize destek olunmaktadır.

Kısmi Zamanlı Çalışma Olanakları

Öğrencilerimiz, eğitim-öğretim saatlerinin dışında kalan zamanlarda Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kısmi olarak çalışabilirler.

Başvurular, her eğitim-öğretim yılının başında, Rektörlük tarafından belirlenen başvuru takvimi esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Kısmi zamanlı çalışan öğrenciler bilgi ve yeteneklerini geliştirme imkânı bularak iş deneyimi kazanırlar ve bütçelerine katkıda bulunurlar.