Burs ve Kısmı Çalışma Olanakları

Burs Olanakları

Üniversitemizin Fakültelerini birincilikle kazanan öğrencilere bir eğitim-öğretim yılı boyunca aylık burs verilmektedir. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere yemekhanelerden ücretsiz olarak faydalanmaları için yemek bursu imkânı sağlanmaktadır. Üniversitemiz her yıl özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs hizmetlerini öğrencilere duyurmakta ve başvuru süreçlerinde destek olmaktadır.

Üniversitemizde, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı ve Ziraat Mühendisliği Programları ile Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Programına, ÖSYM Başkanlığınca yapılan YKS sonucunda, ilk yerleştirmede ilk üç sırada yerleşen ve kesin kayıt yaptırmış olan öğrencilere; yerleştiği lisans programı tercihleri arasında ilk 15 tercihinin içinde yer alması, önceden yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir lisans derecesine sahip olmaması, zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift ana dal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla “YÖK Destek Bursu” verilmektedir.

“YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam etmektedir.

Kısmi Zamanlı Çalışma Olanakları

Öğrencilerimiz, ders saatleri dışında kalan zamanlarda Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışabilirler. Öğrencilerimiz bu sayede hem iş deneyimi kazanmakta hem de bütçelerine katkıda bulunmaktadırlar.