Öğrenci Değişimi

ERASMUS+ Değişim Programı

Programın amacı Avrupa’da yükseköğretimin kalitesini arttırmak ve yükseköğretimin Avrupa boyutunu güçlendirmektir.

Bu hedef, Avrupa’nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa’nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir.

Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkeler arası iş birliğini teşvik ederek öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlamaktadır.

Erasmus+, programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasını ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Üniversitemiz AB Eğitim Programlarına en üst düzeyde katılan, Bologna süreciyle uyumlu, gelişmeye açık, bilimin ışığında her geçen gün gelişen ve büyüyen bir üniversite olma hedefi doğrultusunda tam anlamıyla uluslararası bir üniversite ortamı yaratılmasını hedeflemektedir.

FARABİ Değişim Programı

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan ‘Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı’, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programı’nın uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

MEVLANA Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Mevlana Değişim Programı’nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamaktır.