Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemiz öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri, bilgi ve yetenekleri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri ve mesleki formasyonlarına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak adına Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kulüp sayıları ve kulüplerin faaliyet alanları her geçen eğitim- öğretim yılı artmakla birlikte öğrencilerimiz, ilgi alanlarına göre istedikleri kulüplere üye olarak veya yeni bir öğrenci kulübü kurarak kulüplerde aktif görevler alabilmektedir.

Öğrenci kulüpleri, uygun görülmesi hâlinde yapacakları her türlü faaliyette Üniversitemiz tarafından desteklenmekte, faaliyetlere ilişkin varsa gereksinimleri karşılanmaktadır.

Ayrıca kulüplerimiz, Merkez Kampüsümüzde bulunan Öğrenci Kulüpleri ve Sosyal Merkez Binasında bulunan kulüp odaları ile çok amaçlı salonda, toplantı ve faaliyetlerini sürdürebilmekte, Üniversitemizin konferans salonlarından ve kampüs imkânlarından faydalanabilmektedir.

Öğrencilerimiz, yaptıkları kültürel ve bilimsel toplantılar, geziler ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ile bilgi ve birikimlerini geliştirecek başarılı projelere imza atmakta, diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde çalışmalar sürdürerek mesleki formasyonlarına ve sosyo-kültürel gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır.

Öğrenci Konseyi

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi, öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.