Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemiz öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri, bilgi ve yetenekleri ölçüsünde kişiselpotansiyellerini geliştirmeleri ve mesleki formasyonlarına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak adına, Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda, her eğitim-öğetm yılı ekim ve şubat aylarında kurularak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kulüp sayıları ve kulüplerin faaliyet alanları her geçen eğitim-öğretim yılı artmakla birlikte öğrencilerimiz, ilgi alanlarına göre iste- dikleri kulüplere üye olarak veya yeni bir öğrenci kulübü kurarak kulüplerde aktif görevler alabilmektedir.

Öğrenci kulüpleri, uygun görülmesi hâlinde yapacakları her türlü faaliyette Üniversitemiz tarafından desteklenmekte, faaliyetlere ilişkin varsa gereksinimleri karşılanmaktadır.

Ayrıca kulüplerimiz, , Üniversitemizin konferans salonlarından ve kampüs imkânlarından faydalanabilmektedir.

Öğrencilerimiz, yaptıkları kültürel ve bilimsel toplantılar, geziler ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ile bilgi ve birikimlerini geliştirecek başarılıprojelere imza atmakta, diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde çalışmalar sürdürerek mesleki formasyonlarına ve sosyo-kültürel gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır.

 

Öğrenci Konseyi

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi, öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.